بیشتر پیاده روی کنید تا خطر ایست قلبی کاهش یابد

نشانه های جدید به منظور درک برگشت سرطان سینه
۱۷ شهریور, ۱۳۹۷

بیشتر پیاده روی کنید تا خطر ایست قلبی کاهش یابد

 

بررسی جدیدی در دانشگاه بوفالو آمریکا برای نخستین بار نشان داده است که پیاده روی بیشتر می تواند به طور قابل توجهی خطر ایست قلبی بانوان در سنین بالاتر را کاهش دهد. مطالعه بر روی بیش از ۱۳۷۰۰۰ زن یائسه بین ۵۰ تا ۷۹ سال، جامع ترین بررسی در تاریخ این علم بوده که فعالیت فیزیکی را در متن پیش گیری از ایست قلبی ارزیابی نموده است. یافته ها به صورت آنلاین در مجله دانشگاه قلب و عروق آمریکا بخش ایست قلبی پیش از چاپ منتشر گشته است.

افزون بر کاهش ۲۵ درصدی ایست قلبی، فعالیت افزایش یافته بدنی، به دو نوع زیرمجموعه که توسط عملکرد قلبی تعریف می شود  منفعت رسانده است : اول کاهش میزان کسر جهشی، که به طور معمول پیش بینی وخیم تری دارد و دوم: کسر جهشی محافظت شده که در افراد مسن تر به ویژه زنان و اقلیت های قومی نژادی رایج تر می باشد. ایست قلبی به طور بی پروا بر افراد بالغ تأثیر می گذارد به طوری که  ۸۰ درصد موارد سنین ۶۵ و بالاتر میباشد که مسئله ایست قلبی عامل عمده در بستری شدن آنها در این گروه سنی را نیز تشکیل میدهد. ایست قلبی ناشی از کسر جهشی کاهش یافته غالباً در افراد با سابقه حمله قلبی رخ میدهد. دکتر لامونت توضیح میدهد قلب در این وضعیت کمتر پمپاژ نموده که خود منجر به مشکلات مربوطه شده و شامل از کار افتادن دیگر اعضای بدن شده و در بدترین حالت، نیاز به پیوند قلبی و یا حتی مرگ ناگهانی قلبی می باشد.

دکتر لامونت و همکاران وی اطلاعات مربوط به فعالیت بدنی ۱۳۷۳۰۳ شرکت کننده را در پروژه WHI- بررسی با چشم انداز طولانی مدت که یافته های مهمی در خصوص مرگ و ریسک بیماری در زنان یائسه به چاپ رسانده است – منتشر نموده است. به عنوان بخشی از تحلیل، پژوهشگران پیشرفت حمله قلبی را پیش از تشخیص ایست قلبی در نظر گرفته اند. این مسئله حائز اهمیت است چرا که حمله قلبی بعد از تکمیل ارزیابی فعالیت بدنی اما پیش از تشخیص ایست قلبی می تواند منجر به نتایج غیر منتظره با ارائه یک رابطه قویی تر از موجود گردد. فعالیت بدنی و پیاده روی رابطه معکوسی با پیشرفت ایست قلبی دارند در حالی که فعالیت بدنی با شدت معین چرا. در واقع این موضوع بیانگر مقدار می باشد نه شدت که می تواند بعدها در زندگی از ایست قلبی جلوگیری نماید. به گفته دکتر لامونت، یافته مربوط به پیاده روی که رابطه ای محافظتی میان ایست قلبی و زیرمجموعه ها آن را نشان داد از اهمیت ویژه ای در سلامت عمومی برخوردار است. به طور حتم پیاده روی متداول ترین فعالیت بدنی گزارش شده در بالغین مسن تر می باشد. یافته ها همچنین با در نظر گرفتن این حقیقت مهم می باشد که جمعیت افراد ۶۰ و بالاتر در آمریکا تا سال ۲۰۳۵ به دو برابر انتظار می رود برسد که در این میان نسبت زنان به مردان ۲ به ۱ می باشد.

منبع

پیاده روی