محرومیت از یک شب خواب تأثیر منفی بر بافت چربی ماهیچه می گذارد

فناوری جدید قابلیت تشخیص صدها پروتئین را در یک نمونه دارد
۵ شهریور, ۱۳۹۷
ارتباط میان چاقی، مغز و ژنتیک
۱۲ شهریور, ۱۳۹۷

طبق بررسی منتشر شده در هفته گذشته یک شب نخوابیدن اثر منفی بسیاری بر متابولیزم بدن انسان در سطح بافت دارد. یافته ها نشان میدهد که چگونه کار شیفت تایم طولانی مدت و محرومیت مداوم از خواب می تواند متابولیسم را مختل ساخته و اثر معکوس بر ترکیب بدن انسان گذارد.

مطالعات پیشین نشان داده است که ریسک چاقی و دیابت نوع ۲ در افرادی که از کمبود خواب مزمن رنج برده و یا افرادی که به صورت شیفت کار میکنند، بسیار بالاتر است. هدف این بررسی در ابتدا ایجاد ارتباط میان چگونگی تأثیرگذاری کمبود خواب در سطح سلولی بر متابولیسم در دو بافتی که برای تنظیم سوخت و ساز بدن مهم هستند می باشد. این بررسی  در مجله journal science Advances به چاپ رسیده است.

به گفته دکتر جاناتان کاترناس دستیار پژوهشی در دانشکده پزشکی دانشگاه فاینبرگ، تا به اکنون نمی دانستیم که ایا کمبود خواب می تواند منجر به تغییرات مولکولی در سطح بافت گردد یا خیر. اما امروز میدانیم. در حالی که یک شب محرومیت از خواب می تواند اثر منفی بر بافت برجای گذارد، دکتر کادرناس می گوید که کمبود خواب پیش از منجر شدن به از دست رفتن وزن بایستی به صورت مزمن و مداوم خود را نشان دهد. با نمونه گیری از بافت های که مسئول انجام سوخت و ساز بدن می باشند، همچون تنظیم قند خون پس از صرف غذا، دانشمندان توانستند تغییر را در سطح ژن ها و پروتئین هایی مرتبط با تنظیم ریتم شبانه روزی بافتها مشاهده نمایند. دانشمندان تنها تأثیر یک شب محرومیت از خواب را بررسی نمودند و لذا نسبت به نحوه تأثیر اشکال دیگر اختلال خواب و یا تغییر شبانه روزی بر متابولیسم شرکت کنندگان در حوزه بافت های مورد بررسی شناختی ندارند.

دکتر کادرناس همچنین بیان می کند : به دلیل پیچیدگی چنین مطالعات و تحلیل هایی، با محصور به بررسی و تحقیق مجموعه کوچکتری از افراد سالم، جوان و با وزن متعادل می باشیم. از این رو، تحقیق در حوزه چگونگی تغییر انواع مولکولی و ژنی در افراد مختلفی که از بیماری های متابولیک همچون دیابت و یا چاقی رنج می برند، و نیز آیا این افراد از نظر جنسیت، سن و سطح آمادگی بیشتر تعدیل میگردند، بسیار حائز اهمیت و جالب خواهد بود.